Każda osoba wychodząc na drogę staje się automatycznie uczestnikiem ruchu drogowego. Tak samo jest z rowerzystami, nawet wtedy, kiedy nie przemieszczają się oni po jezdni. Rowerzystów, tak samo jak wszystkich innych, obowiązuje Kodeks Ruchu Drogowego. Na jego podstawie można streścić kodeks drogowy rowerzysty. Do najważniejszych zasad tego kodeksu należą:

1. Osoba kierująca rowerem zobowiązana jest do korzystania ze specjalnie wyznaczonych dróg i ścieżek rowerowych. W przypadku ich braku, rowerzysta powinien przemieszczać się po jezdni razem z innymi uczestnikami ruchu drogowego, takimi jak na przykład samochody. W przypadku złej pogody lub warunków niesprzyjających jeździe razem z samochodami, rowerzysta może skorzystać z chodnika.

2. Rowerzysta jest zobowiązany do szanowania innych uczestników ruchu drogowego, na przykład przepuszczanie pieszych osób w miejscach przeznaczonych do tego.

3. Do innych sytuacji, kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika, są momenty kiedy ten ma przy sobie dziecko kierujące rowerem, które nie skończyło 10 roku życia.

4. Rowerzystów obowiązują także zakazy, o których każdy z nich powinien pamiętać. Są to między innymi: zakaz jazdy obok innego uczestnika ruchu, zakaz czepiania się innych pojazdów, rowerzysta nie może jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicę roweru.